Nuo žodžių per veiksmus iki šventumo

Posted by in apmąstymas

Labai lengva kartoti girdėtus žodžius, o kai juose slypi daug išminties ir juos pasakė autoritetingas žmogus, pats gali įgyti pripažinimą. Tačiau net ir iškiliausios mintys išsakytos žodžiais, jei jų nepatvirtina veiksmai ir asmeniniai sprendimai kasdieniame gyvenime, tampa tuščios, lengvos ir trapios. Būti kataliku – tai ne gražūs ir apvalūs žodžiai bei pakilios deklaracijos; tikras Jėzaus sekėjas nebijo susitepti rankų darbu ir visada ieško galimybių atpažinti Dievo veidą kitų žmonių veiduose ir Jam juose tarnauti. Taip elgėsi šventoji Jadvyga, karalienė, Lietuvos „krikšto motina”, šios dienos globėja.

Skaitiniai