Namai

Posted by in apmąstymas

Įvairiausių šeimų yra pasaulyje: yra namų, iš kurių nesinori išeiti, ir yra namų, į kuriuos geriau neiti; yra šeimų, kupinų šilumos ir meilės, kuriose žmogus jaučiasi saugus ir gerbiamas, ir yra tokių, kuriose to trūksta. Šiandien Jėzus kviečia mus į savo šeimą ir, priešingai nei atrodo, neatmeta savo motinos ir brolių, bet kviečia savo klausytojus tapti jo giminaičiais. Šioje šeimoje žmogus gimsta Dvasia ir tiesa, vaikai glostomi ant kelių ir maitinami geriausiu Dievo išminties pienu. Vienintelė sąlyga nepalikti šių Dievo namų – pasilikti Jo meilėje. Pranciškus Asyžietis, atidavęs savo drabužius tėvui Petrui, ištarė paprastą frazę: „Nuo šiandien Dievas bus mano Tėvas” ir visam likusiam gyvenimui tapo Jėzaus giminaičiu.

Apmąstymą parašė br. Michał Sabatowski OFM Conv.

Skaitiniai

Mch 7, 14–15. 18–20: 
Ps 85, 2–4. 5–6.
† Mt 12, 46–50: