Sėti, sėti, sėti ir sėti – visur ir nuolat

Posted by in apmąstymas

Kaip sėjėjas išėjo sėti ir nesustoja, kol pasėja visą žemę, taip Dievas nuolat kalba kiekvienam iš mūsų ir nuolat rūpinasi, kad girdėtume Jo žodžius, atpažintume Jo balsą, žinotume Jo valią ir ištvermingai laikytumės Jo malonės.
Kaip sėjėjas sėja grūdą ir ant kelio, ir tarp erškėčių, ir ant akmenų, ir ant derlingos dirvos – visur tą patį, kokybišką ir gausų – taip ir Dievas kiekvienam iš mūsų turi tą patį stiprų ir tyrą Žodį, guodžiantį, apvalantį, saugantį, pamokantį ir guodžiantį.
Kaip sėjėjas kantriai laukia derliaus ir tikisi, kad jokios išorinės sąlygos nesutrukdys žemei užauginti gausaus derliaus, taip Dievas laukia mūsų atsivertimo ir tikisi, kad kiekvienas iš mūsų duos autentiško tikėjimo ir tobulos meilės gyvenimo vaisių.
Kad ir kaip būtų, Dievas pasirengęs vėl išeiti pas mus ir iš naujo pradėti sėti savo Žodį.

Skaitiniai