Posted by in apmąstymas

Šiandienos Evangelijoje apie tai, kaip melstis: Viešpats Jėzus moko maldos „Tėve mūsų”, o paskui pasakoja palyginimą kaip būti įkyriam. Biblijoje vartojamas žodis „ἀναίδεια – anaideia”, gali būti kartais verčiamas skirtingai: „trukdymas”, „nemalonus reikalavimas”, „begėdiškas reikalavimas”, „primygtinis reikalavimas”, ir būtent pastarieji vertimai yra artimiausi originalui. Todėl Viešpats Jėzus kviečia mus maldoje žengti šiek tiek toliau, nei elegantiškai su Dievu derėjosi Abraomas: Jis kviečia mus elgtis kaip neišauklėti, nesigėdinti, daryti tai, kas nedera; begėdiškai priekabiauti, derinti primygtinumą su tam tikru įžūlumu ir nekultūringa drąsa, ypač šiuo atveju, kai prašome Tėvą Šventosios Dvasios!

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Skaitiniai