Sek paskui Mane!

Posted by in apmąstymas

Jėzus šaukia visus žmones, t.y. mus visus, kad sektume Juo, tačiau kiekvienas mūsų yra skirtingas, todėl gauna skirtingą pašaukimą ir skirtingai žiūri į tą pašaukimą. Vienas, išgirdęs ne žodžius, bet vidinį įkvėpimą, gali norėti eiti su Jėzumi, bet savo pritarime mato galimybę padaryti karjerą, padidinti turtą ar surasti prestižą kitų akyse. Antras, gali norėti ir būti su Jėzumi ir dar tęsti iki šiol gyvenama gyvenimą. Kitas, pašaukime gali įžvelgti kažko gero ir svarbaus praradimą, visko atsisakymą, pasiaukojimą, vien liūdesį, niūrumą ir kančią. Tačiau pašaukimas – tai nuolatinio ryšio su Jėzumi kūrimas, tai atradimas tame bendravime savo gyvenimo prasmės, tai suvokimas, jog Viešpatyje turiu viską, kas daro mane laisvu, didžiu ir laimingu.

Skaitiniai