Posted by in apmąstymas

– Sustiprink mūsų tikėjimą! – gražus šis apaštalų prašymas, toks labai pamaldus ir šventiškas, ar ne?

Viešpats Jėzus, atsakydamas į jų prašymą, nekalba apie šventumą, pamaldumą, bet nukreipia juos kitu keliu, pasakodamas jiems palyginimą apie tarnystę – ar Jis norėjo pasakyti, kad tikėjimą parodys ne pamaldžiai sudėtos rankos, pamaldžiai palenkta galva, tobulai išlygintas abitas, bet nuo darbo suteptos rankos, tai, kad kažkas turi 500 reikalų ant galvos, ir dėmių skaičius ant darbinių drabužių?

Ar gali būti, kad jis nori mums pasakyti: „Parodykite man, kaip tarnaujate, ir aš jums pasakysiu, kaip jūs tikite?”

Apmąstyma parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Skaitiniai