Mylėti, mylėti ir dar karta mylėti

Posted by in apmąstymas

Kito kelio išganyman nėra, kaip mylėti ir mylėti tikrai, besąlygiškai ir nesavanaudiškai. Mylėti Dievą visa širdimi, siela, protu ir jėgomis – tai reiškia visą savo gyvenimą nukreipti į Vienintelį Viešpatį, vykdyti Jo valia, nemurmėti prieš Jį ir dėkoti už duotą gyvenimą, suteiktas malones ir išlaisvinantį gailestingumą. Mylėti artimą, tai – sutiktam žmogui duoti ir padaryti viską, kad neprarastų arba atgautų prarastą žmogaus orumą ir Dievo vaiko garbę, o tokią situaciją lengvai atpažistame iš to, jog patys nenorėtume atsirasti tokioje padėtyje, nes mylime save.