Advento klausimai

Posted by in apmąstymas

Kodėl tai greitai pastebime kitų blogus darbus, parpuolimus ir netobulybes, mėgstame juos griežtai teisti, bausti ir pasmergti, o jei pasielgtų visiškai atvirkščiai apdovanotume juos tokia pačia kritika? Ar tai Dievo kantybė mūsų nepaslankumui, gailestingumas mūsų nuodėmėms ir dosnumas nepaisant mūsų nedėkingumo, išlepino mus ir paskatino galvoti, kad viskas mums priklauso ir viską galime? O gal tai noras paslėpti savo ydas, kurių nenorime taisyti, ir klaidus, už kuriuos nenorime imti atsakomybės, arba net nesąmoningumas ir nesuvokimas, jog patys dar nesame šventi ir daug iki šito truksta?

Į tuos ir visus kitus klausimus atsakys mums ateinanti Dievo Išmintis, kuri savo darbais mokys mus tiesos. Marana tha!

Skaitiniai

Iz 48, 17–19: O, kad būtumei klausęs mano įsakymų!

Ps 1, 1–2. 3. 4. 6. P.: Kas tavim, Viešpatie, seka, turės gyvenimo šviesą.

† Mt 11, 16–19: Neklauso nei Jono, nei Žmogaus Sūnaus

II ADVENTO SAVAITĖ (KV)
PENKTADIENIS

Pirmasis skaitinys (Iz 48, 17–19)

    Štai ką sako Viešpats, tavo išgelbėtojas, Izraelio Šventasis:
„Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave moko, kas tau į gera, ir veda keliu, kuriuo turi eiti. O, kad būtumei klausęs mano įsakymų! Tuomet tavo laimė būtų buvusi kaip upė, ir tavo gerovė – kaip jūros bangos. Tavo palikuonys būtų buvę gausingi kaip smiltys, ir tavo atžalos – kaip smėlio grūdeliai. Nebūtų iš mano akių jūsų vardas išnykęs, nebūtų išdilęs!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 1, 1–4. 6)

P.  Kas tavim, Viešpatie, seka, turės gyvenimo šviesą.

Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų,
nestoja į paklydėlių kelią,
nesėdi su nepraustaburniais.
Viešpaties mėgsta Teisyną,
mąsto jį dieną ir naktį. – P.

Jis – kaip tas medis, prie upelio sodintas,
duos gerą derlių, metui atėjus,
nevysta jo lapai;
visi darbai jo sėkmingi. – P.

Ne taip su bedieviais, ne taip!
Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.
Į teisiųjų gyvenimo kelią Viešpats žiūri maloniai,
o kelias bedievių į pražūtį veda. – P.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. – Viešpats ateis, tad skubėkime jo pasitikti.
Jisai – taikos kunigaikštis. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 11, 16–19)

    Jėzus kalbėjo minioms:
„Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams: ‘Mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes giedojome raudas, o jūs neverkėte…’
Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo: ‘Jis demono apsėstas’. Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais“.