Gyvenimas

Posted by in apmąstymas

  1. Gyvenimas pasirodė, mes jį matėme, žiūrėjome į jį, girdėjome jį, palietėme jį ir dabar mes jį skelbiame, liudijame ir pasakojame apie jį. Šioje trumpoje ištraukoje Jonas pavartoja net 13 veiksmažodžių. Visuose juose pabrėžiama iš Jėzaus kylanti gyvybės galia. Faktas, kad šiandien tikrai galima pamatyti, išgirsti, paliesti Jėzų, leidžia tikėti ir gyventi. Jame kiekvieno iš mūsų laukia gyvybės galia, kurios tikriausiai niekur kitur nerasime. Kai trūksta gyvenimo, jis visada laukia jūsų.

Apmąstymą parašė br. Michał Sabatowski OFM Conv.