Jinai užsigeidė ir užsispyrė

Posted by in apmąstymas

Pastaruoju metu, kai girdžiu Evangelijos ištrauką, kuri šiandien skamba liturgijoje, mane pribloškia žodžiai „tu”, „tavo” ir pan.

Evangelijoje sakoma, kad aš esu tas, kuris turi pamiršti kerštą, aš esu tas, kuris turi pasisveikinti su nemandagiu, aš esu tas, kuris turi atsukti kitą skruostą, o ne mano močiutė; kad aš esu tas, kuris turi atiduoti savo kailį, o ne Lietuvos Caritas; kad aš esu tas, kuris turi nueiti dar 1000 žingsnių, o ne mano šuo.

Evangelija nesako, ką turėčiau galvoti apie tai, ką turėtų daryti mano artimas, mano brolis, mano kaimynas, mano pažįstamas; Evangelija užsispyrė, užsigeidė ir kalba man.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.