Kelionė į Dievą

Posted by in apmąstymas

Druskos skonis yra taip labai stiprus ir ryškus, kad lengvai atpažįstame ar patiekale yra pridėtos druskos ar ne, net ištirpta ir nematoma, pvz. sriuboje, turi įtaka skoniui. Toks turi būti kiekvienas katalikas – visada įgyvendinantis Dievo valios nurodymus ir besilaikantis Evangelijos meilės Dievui ir artimui įsakymą bei viskas be jokių pasiteisinimų ar nuteisinimų, visada ir be išimčių. Tačiau tikslas nėra sausai ir automatiškai vykdyti, kas yra nurodyta, bet protu suvokiamas tiesas sujungti su širdies jautrumu ir tobula meile, kad Dievą atrąstume ir aplink esančiame pasaulyje, ir savo sieloje, ir maldoje, kaip tai pavyko padaryti ir mums aprašyti šios dienos globėjui, pranciškonų Ordino broliui, šv. Bonaventūrai.*

*Itinerarium mentis in Deum (Proto kelionė į Dievą)

 

Skaitiniai iš šv. Bonaventūros šventės (pranciškoniškose bendruomenėse)

Išm 8, 2-7. 16-18

Ps 16 

Mt 5, 13-19

 

Skaitiniai E1 iš dienos

Pr 49, 29–32; 50, 15–26a: Dievas jus aplankys ir išves iš šitos šalies

Ps 105, 1–2. 3–4. 6–7. P.: Nuolankieji, ieškokite Dievo, ir atgis jūsų širdys.

† Mt 10, 24–33: Nebijokite tų, kurie žudo kūną