Visagalis

Posted by in apmąstymas

Kai negaliu susidoroti su problema ir prašau Dievo pagalbos, Jis visada įsiterpia, o Jo veiksmai pranoksta mano karštus prašymus ir drąsiausius lūkesčius. Net tikintysis tokioje situacijoje nustemba, koks didis yra Viešpats! Tokią situaciją patyrė Abraomas, kuris prašė palikuonio, o Dievas padarė jį naujos tautos patriarchu; ją patyrė Saliamonas, kuris prašė išminties sprendžiant teismo bylas, o gavo ilgą gyvenimą, turtus ir taiką su kaimyninėmis šalimis; ją patyrė Zachiejus, kuris tik norėjo pamatyti Jėzų, o Mesijas pažadėjo jam ir jo namams išgelbėjimą, Apaštalai plaukiantys per ežerą valtimi audros metu prašė išgelbėjimo iš pavojaus, o pamatė Dievą nuraminantį gamtą.
Ar Dievas kažko panašaus negali padaryti mano gyvenime?

Sausio 27 d.
Pal. Jurgis Matulaitis (M)

1. Skaitinys

2 Sm 12, 1-7a. 10-17

Psalmė

Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12a)

Aklamacija

Aleliuja, 
Plg. J 3, 16

Ewangelija

Mk 4, 35-41