Kodėl man liūdna? 3 x 3 sakiniai

Posted by in apmąstymas

Šios dienos Evangelija rodo mums neįprastą sceną – štai Viešpats „Jėzus pradžiugo Šventąja Dvasia“(galima irgi išversti „Šventosios Dvasios pripildytas džiaugsmu“) meldžiasi į Tėvą ir šlovina Jį. Ši scena gali mus erzinti, kai mums liūdna. Sakė, kun. Tischnero cituotas kalnų pasakotojas Sabala, jog „liūdna širdis blogesnė negu liga; pirmiau nužudys žmogelį“ (J. Tischner, Tikėjimas iš klausymo). Todėl, nors sunku, nors visiškai nebesinori, verta Viešpačiui Jėzui papasakoti apie savo liūdesius, ieškoti jų priežasčių, kad mus pirmiau kas nors nenužudytų. Tada Jėzus šnabžda į mūsų ausis pranašo Izaijo žodžius: ” Tada vilkas viešės pas avinėlį, leopardas guls…read more